Quyền lợi chủ thẻ thành viên - VIVINA CLUB

Quyền lợi chủ thẻ thành viên - VIVINA CLUB


QUYỀN LỢI CHỦ THẺ THÀNH VIÊN - VIVINA CLUB TRÊN NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VIVINA

 

TÍCH XU HẤP DẪN

Tích Xu ngay lập tức trên giá trị hóa đơn thanh toán thực tế (sau VAT) khi xuất trình thẻ thành viên - VIVINA CLUB

TIÊU XU LINH HOẠT

- Trở thành khách hàng thân thiên (KHTT) ngay sau khi kích hoạt thẻ thành công để bắt đầu sử dụng tính năng tiêu điểm sau 24h phát sinh giao dịch đầu tiên;

- Xu đã tích lũy trong thẻ có giá trị tiêu dùng chỉ sau 24h với tỷ lệ quy đổi: 1 Xu  = 1.000 VNĐ; Khách hàng hoàn toàn được tùy chọn số Xu muốn quy đổi trong quỹ Xu đã tích lũy được; Khách hàng được thỏa sức mua sắm các sản phẩm, dịch vụ đa dạng qua Nền tảng chuyển đổi số Quốc gia VIVINA cũng như Danh sách các đối tác, địa điểm liên kết và chấp thuận trao đổi Xu đối với chủ Thẻ thành viên VIVINA CLUB

Lưu ý:

- Quý khách có thể Đăng nhập vào tài khoản trên Nền tảng chuyển đổi số VIVINA để tra cứu số Xu đã tích lũy hoặc đã sử dụng. Sau khi kích hoạt Thẻ Thành viên - VIVINA CLUB thành công, khách hàng sẽ được trao đổi Xu ngay sau 24h phát sinh giao dịch đầu tiên.