Computex24: Trên tay ASUS Zenfone 11 Ultra Máy khá nhẹ, nhiều màu sắc và cấu hình mạnh

Computex24: Trên tay ASUS Zenfone 11 Ultra Máy khá nhẹ, nhiều màu sắc và cấu hình mạnh

04/07/2024 | Tác giả: VIVINAThẻ

Chia sẻ trên