Phát huy nội lực chuyển đổi số trong các Hợp tác xã

Phát huy nội lực chuyển đổi số trong các Hợp tác xã

21/02/2024 | Tác giả: VIVINAXác định tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực áp dụng chuyển đổi số để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Thẻ

Chia sẻ trên