Việc Nhẹ Lương Cao : Nửa Chỉ Vàng Có Giá Hơn 190 Triệu Đồng

Việc Nhẹ Lương Cao : Nửa Chỉ Vàng Có Giá Hơn 190 Triệu Đồng

14/03/2024 | Tác giả: VIVINALấy hàng về gia công phải đặt tiền cọc lại cho công ty. Mà cọc 180-200 triệu. Cọc mỗi đơn cỡ đấy thì được nửa chỉ vàng.

Chia sẻ trên