Bình Phước

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

1. Số lượng vị trí việc làm (viên chức) cần tuyển: 4 vị trí, làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

13/11/2023